General Terms and Conditions of Services

algemene servicevoorwaarden

Slim36

I. Wettelijke informatie en doel van deze algemene servicevoorwaarden

Het doel van deze Algemene Servicevoorwaarden voor Slim36(hierna " GTS ") - de contactgegevens zijn beschikbaar door hier te klikkenhttp://www.slim36.com/en/shop/contact/?language=nl (hierna " Slim36”) - is het definiëren van de rechten en plichten voor Slim36 en de Abonnee (zoals hierna gedefinieerd) in het kader van betaalde diensten die toegankelijk zijn via de Website http://www.slim36.com/en/?language=nl (hierna de ' Website' genoemd ) bewerkt en geëxploiteerd doorSlim36.

De algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de gratis diensten die toegankelijk zijn via deze laatste zijn gedefinieerd in Slim36Algemene gebruiksvoorwaarden, beschikbaar door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/cgu/?language=nl

De algemene verkoopvoorwaarden van de producten van de website zijn vastgelegd in Slim36Algemene verkoopvoorwaarden, beschikbaar door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/cgv/?language=nl .

Slim36De Subscriber-service kan worden gecontacteerd op het volgende adres: contact@slim36.com of telefonisch: 0202625862

Internationale telefoonnummers voor ondersteuning:

 • NL: +31 20 262 58 63
 • SW: +46 85 09 26 971
 • BE: +32 7 807 73 53
 • ES: +34 518 88 05 97
 • FL: +358 24 809 7185
 • VK: +44 (0) 2 80894905

Slim36is gerechtigd deze GTS te allen tijde te wijzigen en zal de Abonnee één (1) maand voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan op de hoogte stellen. De Abonnee die deze wijzigingen weigert, kan zijn Abonnement opzeggen in de algemene voorwaarden die in deze GTS worden vermeld binnen een periode van één (1) maand vanaf de kennisgeving.

II. Definities

De volgende algemene voorwaarden, of ze nu in het enkelvoud of meervoud in deze GTS worden gebruikt, hebben de volgende definitie:

 • Abonnee : betekent elke persoon die minstens 18 jaar oud is en een contract aangaat metSlim36 om te profiteren van een abonnement, voor persoonlijke vereisten;
 • Abonnement : betekent de overeenkomst die tussen de Abonnee enSlim36 om i) vijf EBooks per maand te ontvangen en ii) te profiteren van specifieke services in de voorwaarden die in deze GTS worden beschreven.
 • GTS : betekent deze algemene servicevoorwaarden;
 • Privacybeleid: betekent het vertrouwelijkheids- en beschermingsbeleid voor de Persoonlijke gegevens van de Abonnees geïmplementeerd doorSlim36 en toegankelijk door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/privacy/?language=nl dat een integraal onderdeel is van deze GTS;
 • Account: betekent de accountinstelling door de Abonnee op de Website en toegankelijk voor deze laatste via een login en wachtwoord;
 • Persoonlijke gegevens: betekent de persoonlijke gegevens van de Abonnee die zijn verzameld en verwerkt doorSlim36 in de context van het Abonnement en onder de voorwaarden en voorwaarden zoals gedefinieerd in het Privacybeleid;
 • Intrekkingsformulier : betekent het formulier dat de Abonnee het recht geeft om zich terug te trekken uit het Abonnement;

· EBooks : betekent een elektronisch bestand met een origineel elektronisch boek en beschikbaar gesteld aan de Abonnee doorSlim36 in het kader van hun Abonnement;

 • Specifieke Diensten : betekent de functies en diensten zoals hierin gedefinieerd, beschikbaar gesteld aan de Abonnees en toegankelijk via de Website, afhankelijk van het aanmaken van een Account, de betaling van de prijs van het Abonnement en de acceptatie hiervan;

 

 • Website : de website die is bewerkt doorSlim36, toegankelijk via het URL-adres http://www.slim36.com/en/?language=nl
 • Slim36 : zal betekenen VICMEDIA LTD, een vennootschap naar Engels recht, gevestigd te 126 Aldersgate Street, LONDON, United Kingdom, EC1A 4JQ, geregistreerd onder het nummer 11989160.
III. Presentatie van het abonnement en de specifieke services

Elke Abonnee heeft recht op toegang tot de Specifieke Diensten, en voor een onbeperkte duur, gedurende de gehele periode van toegang en geldigheid van zijn Abonnement, in ruil voor de betaling door de Abonnee van zijn Abonnementsprijs, in de hierin voorziene voorwaarden en het creëren van een Account.

De specifieke services zijn uitsluitend toegankelijk via het account van de abonnee en bieden hen met name advies om hun gewicht te reguleren, op basis van de persoonlijke gegevens, die hen worden gevraagd te registreren op de website vanuit hun account.

Van de Abonnee kan bijvoorbeeld worden geëist dat hij een bepaald aantal vragen beantwoordt, met betrekking tot zijn grootte en gewicht, om zijn body mass index te berekenen, een dergelijke index te behouden en hun voortgang te raadplegen, in een grafiek die alleen toegankelijk is voor de laatste, volgens de gegevens die zij op de website hebben gecommuniceerd.

Evenzo kan de Abonnee de Specifieke Diensten gebruiken om de voortgang van zijn gewicht te volgen en om persoonlijke doelen te stellen om dit doel te bereiken.

Bovendien heeft de Abonnee toegang tot voedingsadvies op maat, op basis van de gegevens die hij op de Website heeft verstrekt.

Onder de specifieke services, Slim36 stelt maandelijks vijf e-boeken voor aan de abonnee.

Er wordt gesteld dat de e-books worden voorgesteld in een van de volgende formaten: pdf, e-mail en beschikbaar worden gesteld aan de abonnee, onder de voorwaarden in artikel IX:

- door de mededeling van een downloadbare link per e-mail en vanuit hun account, waarop ze alle meegedeelde e-books zullen vinden, die ze naar eigen goeddunken kunnen downloaden tijdens de periode van hun abonnement en

- door de mededeling van een bijlage in een e-mail die elke maand aan de Abonnee wordt verzonden door Slim36.

Slim36 biedt geen boeken op een fysiek medium.

Alle specifieke diensten worden uitvoerig vermeld op het account van de abonnee.

De Abonnee heeft het recht om zijn Abonnement op elk moment te beëindigen via zijn Account.

IV. Voorwaarden en abonnementsvoorwaarden

 

A. Voorafgaande inschrijving door het aanmaken van een account op de website

Voorafgaand aan een Abonnement is de Abonnee verplicht om een ​​Account op de Website aan te maken en de gevraagde informatie te verstrekken, met name hun Persoonsgegevens.

Vanaf het aanmaken van hun account ontvangt de abonnee een bevestiging per e-mail.

Een persoon mag slechts één account openen (dezelfde achternaam, voornaam, hetzelfde e-mailadres).

De Abonnee garandeert de nauwkeurigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, in het bijzonder hun Persoonsgegevens.

De Abonnee zal in het bijzonder slechts één geldig en functioneel e-mailadres verstrekken als communicatiemiddel met Slim36.

Dienovereenkomstig moet de Abonnee op elk moment en zo snel mogelijk, als er een wijziging in hun contactgegevens plaatsvindt, rectificeren via hun Account dat toegankelijk is op de Website.

Daarom Slim36 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan toewijding van de Abonnee bij inschrijving, de wijziging en bijwerking van hun Persoonsgegevens en als gevolg van deze misleidende informatie, de resulterende gevolgen voor het Abonnement, met name de uitgifte van EBooks of de Specifieke Diensten.

De Abonnee heeft toegang tot zijn Account via hun login en wachtwoord die ze hebben ingesteld bij het aanmaken van hun Account. De Abonnee is exclusief verantwoordelijk voor het gebruik van deze inloggegevens en is verplicht ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijk blijven.Slim36 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van deze inloggegevens.

Deze inloggegevens kunnen uitsluitend worden gewijzigd op initiatief van de Abonnee of van Slim36, als de Abonnee zijn wachtwoord vergeet, na een schriftelijk verzoek.

B. Bestelproces

De abonnee moet de website bezoeken en zich abonneren in het daarvoor bestemde gedeelte.

Vervolgens moet de abonnee zijn inloggegevens en wachtwoord invoeren, zodat hij verbinding kan maken met zijn account.

Zij aanvaarden uitdrukkelijk de voorwaarden van deze algemene voorwaarden door het desbetreffende gedeelte aan te kruisen.

Zij betalen ook het bedrag van het Abonnement met een bankkaart.

Het abonnement waarop de Abonnee heeft geabonneerd, is pas geldig na volledige betaling door de Abonnee.

C. Bevestiging van het abonnement door Slim36

Elk abonnement dat door een Abonnee op de Website wordt gemaakt, is onderworpen aan een onmiddellijke schriftelijke bevestiging door Slim36, verzonden per e-mail naar de abonnee.

V. Abonnementsduur

Het Abonnement is geldig voor een periode van 30 dagen, stilzwijgend verlengbaar voor onbepaalde duur en leidt tot een maandelijkse afschrijving onder de voorwaarden van artikel VII.

Om te beëindigen in de huidige maand, moet het beëindigingsverzoek worden verzonden naar Slim36op de 15 ste van de huidige kalendermaand.

Het beëindigingsverzoek verzonden naar Slim36 na de 15e van de maand (of als de automatische afschrijving van de maandelijkse prijs van het Abonnement in behandeling is of is gemaakt), kan alleen in aanmerking worden genomen voor de volgende kalendermaand.

De beëindiging verzoek wordt via het contactformulier on de website in de “worden gemaakt contact” sectie door het sturen van een Abonnement verzoek tot beëindiging, of rechtstreeks via e-mail naar het volgende adres:contact@slim36.com .

Dit beëindigingsverzoek wordt van kracht vanaf de ontvangst door de Abonnee van een e-mail door Slim36 ontvangstbevestiging van het verzoek.

Als het verzoek tot beëindiging wordt gedaan terwijl de automatische afschrijving voor de maandelijkse prijs van het Abonnement in behandeling is of is gemaakt, worden de EBooks die overeenkomen met deze afschrijving verzonden en wordt de beëindiging pas van kracht voor de volgende maand.

VI. Vroegtijdige beëindiging - Deactivering van het account

In geval van niet-naleving door de Klant van alle of een deel van zijn verplichtingen onder de GTS en / of GTU, inclusief betalingsmoeilijkheden en / of fraude of poging tot fraude met betrekking tot de Specifieke Diensten, Slim36 behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Abonnement automatisch op te schorten of, afhankelijk van de ernst van de ondernomen acties, het Abonnement te beëindigen en / of het Account van de Klant te deactiveren zonder dat deze laatste recht heeft op enige schadevergoeding.

Slim36 behoudt zich het recht voor te weigeren een overeenkomst aan te gaan met een webgebruiker die voor dergelijke acties is uitgesloten of bestraft.

VII. Prijs en betaling

 

De Abonnementsprijs op de Website wordt vermeld in euro's of in Britse ponden, afhankelijk van de locatie van de Klant, inclusief alle belastingen.

Betaling geschiedt uitsluitend per bankkaart (CB, Visa, MasterCard) op de website.

De betalingen via PayPal, American Express of enig ander betaalmiddel worden niet geaccepteerd.

De betaling vindt plaats op de Website via een beveiligd bankplatform, dat wordt beheerd door een derde partij. In deze context,Slim36 heeft geen betalingsinformatie over de Abonnee en is niet aansprakelijk in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betalingsmethoden.

De Abonnee wordt erop gewezen dat de prijs van het Abonnement kan worden herzien door Slim36 op elk moment en naar eigen goeddunken.

De Abonnee wordt door Slim36 per e-mail ten minste twee (2) maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

De Abonnee die het nieuwe tarief niet accepteert, kan zijn abonnement beëindigen volgens de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in artikel V van deze AVV.

De abonnee accepteert een automatische incasso van zijn bankkaart voor het in zijn bestelling vermelde bedrag. Dienovereenkomstig zal de Abonnee, zolang het Abonnement van toepassing is, automatisch worden onderworpen aan een automatische incasso van zijn bankpas voor dit bedrag op de jubileumdatum van de eerste maandelijkse transactie en ontvangt de Abonnee de eerste EBooks op de datum van zijn bestelling via e-mail en / of via directe toegang op hun ledenzone, en de andere EBooks elke volgende kalendermaand.

De Abonnee verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om de betaling van de maandelijkse automatische incasso van zijn bankkaart voor het Abonnement te verzekeren onder de hierin gespecificeerde voorwaarden.

VIII. Levering

De Specifieke Diensten zijn onmiddellijk toegankelijk voor de Abonnee na volledige betaling van het Abonnement, vanaf het Abonnee-account, op de Website.

De levering van de EBooks gebeurt eenmaal per maand per e-mail. De eBooks zijn ook direct beschikbaar in het ledengedeelte van de Abonnee.

De levering van een e-book wordt geacht te zijn gedaan na ontvangst van een e-mail door de abonnee voor het e-book.

De abonnee verifieert het e-book na ontvangst van de e-mail en maakt eventuele reserves met betrekking tot het openen van het elektronische bestand om Slim36.

Slim36 stuurt nog een elektronisch bestand met een functionele versie van dit e-book.

IX. Intellectueel eigendom met betrekking tot e-books

Slim36 is de eigenaar of de licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten op de EBooks.

Dienovereenkomstig zal de Abonnee alleen profiteren van een gratis en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op deze EBooks, wereldwijd en voor de duur van de auteursrechtelijke bescherming.

Dienovereenkomstig is elke weergave, reproductie, wijziging, openbaarmaking, verkeerde voorstelling van zaken en / of volledige of gedeeltelijke exploitatie van de EBooks op welke manier dan ook en op welke ondersteuning dan ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Slim36 of in strijd met deze AV of in strijd met de wettelijke uitzonderingen voorzien door de huidige Intellectual Property Regulations is verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Bovendien kunnen de EBooks identificatiereferenties en / of technische vermeldingen bevatten voor de controle en beperking van gebruik of bescherming.

Dienovereenkomstig garandeert de Abonnee dat hij deze vermeldingen of maatregelen niet schendt en / of wijzigt of verwijdert of probeert te omzeilen, in overeenstemming met de huidige toepasselijke wetten.

In het geval dat bepaalde EBooks onderworpen waren aan een meer restrictieve gebruikerslicentie dan die voorzien in deze GTS, zal dit toegankelijk zijn in de e-mail die gebruikt wordt om de EBooks te verzenden, en ook op het Abonnee-account en prevaleren boven deze GTS.

Dienovereenkomstig garandeert de Abonnee de erkenning van de voorwaarden van de specifieke gebruikerslicentie voordat hij een EBook downloadt of opent.

X. Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten 2011/83 / EU:

Deze overeenkomst wordt beschouwd als een "overeenkomst op afstand" zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 7:

(7) "overeenkomst op afstand": elke overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een regeling voor verkoop op afstand of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument, met uitsluitend gebruik van een of meer middelen voor afstand communicatie tot en met het moment van sluiten van de overeenkomst ;

Overeenkomstig artikel 7, punt 2 "verstrekt de handelaar de consument een kopie van het ondertekende contract op papier of een andere duurzame drager, met inbegrip van, in voorkomend geval, de bevestiging van de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en de erkenning overeenkomstig punt m van Artikel 16 ”

Het contract moet voldoen aan bepaalde formele vereisten overeenkomstig artikel 8:

de handelaar stelt "de informatie beschikbaar voor de consument op een manier die past bij de middelen voor communicatie op afstand die in duidelijke en begrijpelijke taal worden gebruikt" (...) "op een duurzame drager" (punt 1)

" De handelaar verstrekt de consument binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst op afstand en uiterlijk bij de levering van de goederen of vóór de uitvoering van de overeenkomst de bevestiging van de gesloten overeenkomst op een duurzame drager. service begint. (punt 7) "

Overeenkomstig artikel 9: "Behalve indien de uitzonderingen van artikel 16 van toepassing zijn, heeft de consument een termijn van 14 dagen om een ​​overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten op te zeggen zonder opgaaf van redenen en zonder dat hij daarvoor andere kosten moet maken dan die van artikel 13, lid 2, en artikel 14. "

Deze overeenkomst vermeldt, naargelang het geval, de uitdrukkelijke goedkeuring van de consument voor het aanbieden van digitale inhoud die onafhankelijk is van enige materiële ondersteuning, voorafgaand aan het verstrijken van de herroepingstermijn en, in deze situatie, dat deze laatste afstand doet van de uitoefening van zijn recht van intrekking.

In voorkomend geval zal de professional de consument een bevestiging geven van zijn uitdrukkelijke goedkeuring voor het aanbieden van digitale inhoud die niet op een materiële ondersteuningsmedium wordt aangeboden, en van zijn afstand om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, onder dezelfde voorwaarden en vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het herroepingsrecht.

Overeenkomstig artikel 11, bij de uitoefening van hun herroepingsrecht: “Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument de handelaar in kennis van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen. Voor dit doel kan de consument ofwel: (a) het modelformulier voor herroeping gebruiken (verstrekt aan het einde van dit CGS) (b) een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen opneemt " (per e-mail aan % brand) % .com "> contact @Slim36.com )

Overeenkomstig artikel 13: “De handelaar vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de kosten van levering zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop hij van de consument op de hoogte wordt gebracht. besluit om het contract op te zeggen overeenkomstig artikel 11 ”.

 

Zoals bepaald in artikel 14, zendt de consument "de goederen (...) zonder onnodige vertraging terug en in een geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop hij zijn besluit tot herroeping heeft meegedeeld". (…) "De klant draagt ​​alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de handelaar ermee heeft ingestemd ze te dragen".

 

(…) 4. De consument draagt ​​geen kosten voor: (…) b) de levering, geheel of gedeeltelijk, van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien: i) de consument zijn voorafgaande uitdrukkelijke inhoud aan het begin van de voorstelling vóór het einde van de in artikel 9 genoemde periode van 14 dagen; (ii) de consument heeft niet erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij het geven van zijn toestemming; of (iii) de handelaar heeft nagelaten bevestiging te geven overeenkomstig artikel 7, lid 2, of artikel 8, lid 7 ”

 

Overeenkomstig artikel 16 kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor:

"A) dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd indien de uitvoering is begonnen met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument, en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig door de handelaar is uitgevoerd; "

(…)

"M) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument en zijn erkenning dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest."

De abonnee die voornemens is zijn herroepingsrecht uit te oefenen, kan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het eerste e-boek / abonnement besluiten zijn abonnement zonder opgave van redenen te herroepen, zonder opgave van redenen. Slim36 het naar behoren ingevulde herroepingsformulier per e-mail of per post.

Zo snel mogelijk vanaf de ontvangst door de Abonnee van het herroepingsformulier, waarin hij zijn intentie om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht bevestigt Slim36 bevestigt de ontvangst per e-mail aan de Abonnee en schort de toegang van de Abonnee tot de Specifieke Diensten op.

De Abonnee verbindt zich ertoe elke vermelding van het verworven EBook (s) te verwijderen, en uiterlijk binnen een periode van veertien (14) dagen vanaf de mededeling van zijn beslissing om zich terug te trekken uit Slim36.

Als de Abonnee van plan is om van zijn Abonnement te profiteren van Specifieke Diensten, zonder te wachten tot de periode van veertien (14) dagen is verstreken vanaf zijn abonnement, dan Slim36 zullen hun uitdrukkelijke verzoek als opt-in vanaf zijn abonnement opnemen.

De Abonnee die gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht nadat hij had verzocht om een ​​Abonnement vóór de periode van veertien (14) dagen, moet betalen Slim36 een bedrag dat overeenkomt met de specifieke diensten die zijn verleend tot de mededeling van hun besluit tot intrekking.

Dit bedrag wordt pro rata temporis gefactureerd voor het gebruik door de Abonnee van het Abonnement tot de mededeling van zijn beslissing om het abonnement op te zeggen.

XI. Wettelijke en contractuele garanties

Slim36 is verplicht om te zorgen voor de conformiteit van de producten en hun bescherming tegen latente gebreken onder de voorwaarden van de Europese productaansprakelijkheidsrichtlijn 85/374 / EEG en de richtlijn consumentenverkoop en garanties 1999/44 / EEG.

Wanneer hij actie onderneemt voor een wettelijk nalevingsdefect, moet de Abonnee:

- genieten van een periode van (2) jaar vanaf de uitgifte van het EBook om een ​​actie te starten,

- kan beslissen tussen reparatie of vervanging van het e-book, afhankelijk van de kostenvereisten van de richtlijn;

- is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het conformiteitsdefect van het goed gedurende de twee (2) jaar na de uitgifte van het e-book.

De wettelijke nalevingsgarantie is onafhankelijk van commerciële garantie.

De abonnee kan ook besluiten om de latente defectgarantie voor het e-book in de zin van het burgerlijk wetboek van zijn lidstaat toe te passen, en in een dergelijke situatie kan hij besluiten om de verkoop te beëindigen of de verkoopprijs te verlagen in overeenstemming met de lidstaat Burgerlijk Wetboek.

XII. Persoonlijke gegevens

 

De persoonlijke gegevens van de Abonnee worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van YooSim, dat toegankelijk is door hier te klikken http://www.slim36.com/en/shop/privacy/?language=nl .

XIII. Assistentie - Klachten

Voor alle informatie, vragen, klachten van technische aard of met betrekking tot de e-books of de specifieke diensten, wordt de abonnee uitgenodigd om zijn verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: contact @Slim36.com.

Ze kunnen ook contact opnemen Slim36Klantenservice op het volgende nummer [•] (gratis nummer) op de volgende dagen en tijden: van maandag tot vrijdag, van 9:30 tot 18:30 en zaterdag van 9:30 tot 13:30 (GMT + 1), behalve op feestdagen.

XIV. Diverse bepalingen

 

A. Correspondentie - Pr oof

Tenzij hierin anders vermeld, is de correspondentie uitgewisseld tussen Slim36 en de abonnee wordt voornamelijk per e-mail gemaakt.

De Abonnee erkent en aanvaardt dat de door Slim36 per e-mail prevaleert.

De elementen zoals het tijdstip van ontvangst of uitgifte, en de kwaliteit van de ontvangen gegevens prevaleren bij voorrang zoals vermeld op de bovengenoemde ondersteuningen of zoals geverifieerd door Slim36's elektronische procedures, tenzij de Abonnee schriftelijk tegenbewijs levert.

De informatie die op de website wordt geplaatst, wordt als origineel beschouwd, op dezelfde manier als een handgeschreven en ondertekende papieren versie.

 

B. Integraliteit van de GTS

 

De GTS drukken de integraliteit van uit Slim36en de verplichtingen van de Abonnee met betrekking tot het doel daarvan. Als een van de partijen nalaat de niet-naleving door een andere partij van een van de hierin genoemde verplichtingen te doen gelden, wordt dit niet geïnterpreteerd als een daaropvolgende verklaring van afstand voor een dergelijke verplichting.

C. Gedeeltelijke invaliditeit

 

In het geval dat een of meerdere bepalingen hiervan als nietig, nietig of als zodanig moeten worden beschouwd in overeenstemming met een wet, voorschrift na een definitieve rechterlijke beslissing met res judicata , blijven de andere bepalingen volledig van toepassing, tenzij de ongeldige bepaling ( s) waren inhoudelijk en dienovereenkomstig zou hun verwijdering het contractuele evenwicht in gevaar brengen.

D. titels

 

In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels van de clausules en een van de clausules, worden de titels niet-bestaand verklaard.

XV. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting resolutie

Op deze GTS is het Engelse recht van toepassing.

In geval van een geschil dat zich kan voordoen in verband hiermee, de interpretatie en gevolgen daarvan of met enige akte, complementair of als rectificatie daarop, zal de Abonnee contact opnemen met Slim36als een poging om tot een minnelijke oplossing te komen. Elke klacht ingediend bijSlim36 moet schriftelijk worden gedaan.

Als er geen minnelijke overeenkomst wordt bereikt, kan de abonnee als volgt beslissen:

1) Een beroep te doen op een minnelijke bemiddelingsoplossing binnen een periode van maximaal één (1) jaar vanaf zijn schriftelijke klacht ingediend door de Abonnee bij Slim36hetzij door te verwijzen naar (i) een bemiddelaar naar keuze, (ii) of door gebruik te maken van een online geschillenbeslechtingssysteem dat toegankelijk is op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index .cfm? event = main.home.chooseLanguage , waarbij wordt gespecificeerd dat het voorgestelde bemiddelingsproces geen voorwaarde is voor de abonnee om de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken.

2) Zijn vordering voorleggen aan de bevoegde Engelse rechtbanken.

 

Bijlage 1: Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze GTS op te zeggen.

Het herroepingsrecht vervalt veertien dagen na de datum van sluiting van de overeenkomst.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen, VICMEDIA LTD, 126 Aldersgate Street, LONDON, United Kingdom, EC1A 4JQ, van uw beslissing om u uit deze overeenkomst terug te trekken via een vaste verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt het formulierformulier voor herroeping aan het einde van deze algemene voorwaarden gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook het sjabloonformulier of een andere definitieve verklaring invullen en op onze website plaatsen http://www.slim36.com/en/shop/contact/?language=nl. Als u deze optie selecteert, sturen we u een ontvangstbewijs van de opname op een duurzaam ondersteuningsmedium (bijvoorbeeld per e-mail).

Om de herroepingstermijn te respecteren, moet u ervoor zorgen dat u uw beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen vóór het verstrijken van de vereiste periode meedeelt.


Gevolgen van de intrekking


Als u besluit zich terug te trekken uit deze overeenkomst, vergoeden wij u alle betalingen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten als u een andere bezorgmethode hebt gekozen dan die van onze standaard bezorgservice), onmiddellijk en, in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van uw beslissing om u terug te trekken uit deze overeenkomst. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de initiële transactie, tenzij u een uitdrukkelijk verzoek indient om een ​​andere betaalmethode te gebruiken; u maakt in elk geval geen kosten voor deze vergoeding.

Als u hebt verzocht om met de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, dient u een evenredig bedrag te betalen voor de geleverde dienst totdat u ons op de hoogte heeft gebracht van uw besluit tot herroeping hiervan, op basis van de integraliteit van de hierin geleverde diensten.

 

Bijlage 2: Intrekkingsformulier

 


(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en te verzenden als u van plan bent zich uit de GTS terug te trekken.)

Ter attentie vanVICMEDIA LTD, VK, % brand% .com "> contact @Slim36.com


Ik / wij (*) stellen u hierbij op de hoogte van mijn / onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst met betrekking tot de verkoop van goederen (*) / voor onderstaande diensten (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Naam

consument (en): adres

consument (en): handtekening consument (en) (alleen in geval van kennisgeving op papier):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.